Backup

Denne side vil indeholde info omkring backup i diverse afskygninger. Først lidt generelt info omkring metoder, senere lidt omkring forskellige backupsystemer. Her vil der komme info omkring IBM Tivoli Storage Manager, Veritas Backup Exec, CA Arcserve og Legato Networker. Dog er det de to førstnævnte produkter jeg har mest erfaring med....

Generelt om metoder:

Lad os starte med at slå fast, at backup er en essentiel del af en drift, uanset om det er i privat eller professionel sammenhæng. Afhængig af datamængde, -type og vigtighed af aktualitet kan man så vælge model her ud fra. Dette kunne f.eks. betyde at man som privat bruger kun er interesseret i at have en backup af sit Dokumenter-katalog, hvilket i de flestes tilfælde vil kunne lade sig gøre på en CD-R(W). Så kan der være dem, der gerne vil have mulighed for nem re-etablering af systemet ved nedbrud - her kunne det være en god ide med en båndstation. Her vil det i reglen også være datamængden, der diktere modellen. En almindelig QIC- streamer eller Travan op til en 4/8Gb (m. acceleratorkort), SCSI DAT-stationer op til 40/80Gb.
Har man brug for backup-kapacitet over dette, bevæger man sig meget hurtigt op i enterprise- løsninger. Her svinger behovene lige så meget. Lige fra måske en enkelt SLR båndstation på 16/32Gb på hver server til decentral backup, over en DLT autoloader og centraliceret backup til den forchromede løsning med et LTO Ultrium library på adskillige Terabyte og en specialiceret server til at varetage selve backupfunktionen.
Men... Uanset hvilken model man vælger, skal man stadig vide, hvordan de enkelte metoder til backup fungerer. Der findes grundlæggende fire backup-metoder, man kan stykke sin backup-strategi sammen af:
1) Total. Her kopieres alle data ud til bånd uden at skele til om der tidligere er taget backup af dem. Efter at der er taget backup af en fil resettes filens archive-bit.
2) Incremental. Her kopieres alle filer med archive-bit sat ud på tape hvor efter den resettes. Dette begænser datamængden, men kan have den ulempe at man skal have fat i flere bånd ved restore, da det så vil være sidste total + alle incremental frem til crashet.
3) Differential. Her kopieres alle filer med archive-bit sat ud på tape. Da der ikke røres ved archive-bit, kan man nøjes med sidste total + sidste differential. Dog skal man jo være opmærksom på at differential-backup'en vil vokse frem til næste total.
4) Copy. Nøjagtigt som ved Total, blot uden at der røres ved archive-bit. Altså en rå kopi af data.

Normalt vil man strikke en cyklus sammen baseret på en total og så et antal differential / incremental. Det sidste vil man nok lade datamængden bestemme, og så bestemme intervallet imellem total-backup'erne udfra en vurdering af vigtigheden af hurtig re-etablering af data.
Her ud over bør man også tage stilling til hvor vidt man ønsker (i nogle tilfælde - er forpligtet til) at tage bånd ud af cyklus til opbevaring uden for virksomheden (dette betegnes "Offsite Storage").