Sitet er tænkt som omdrejningspunkt for:


MC, især BMW.
Amatørradio, lidt om Icom IC-781 og IC910H. Modelflyvning, især heli.

Google