Radio

Hvad er amatørradio?

Dette ene spørgsmål kan udløse en mængde forskellige svar. Det er først og fremmest en utroligt alsidig hobby for mennesker over hele verden i alle samfundslag. Det er en interesse for elektronik og radioteknik vi samles om som udgangspunkt, men herefter differentieres der så. Der er næppe én amatør (i Danmark, i hvert fald), der beskæftiger sig med samtlige aspekter af hobby’en. Der er dels mulighed for at dele det op i hvilke frekvens-bånd, der har din største interesse (HF eller VHF/UHF/SHF), hvilke modulationsarter, der interesserer dig, eller om det er phone (tale), data eller måske billeder du ønsker at udveksle? Eller du vil måske gerne benytte nogle af de muligheder, der ligger uden for vores egen atmosfære? Her er der f.eks. satelitter, vi kan benytte eller reflektere på månen eller meteor-regn? Alle disse muligheder kan sagtens gribe ind i hinanden på kryds og tværs, uden at udelukke andre.

Hvad beskæftiger jeg mig med?

Da min nuværende licens giver mig mulighed for at sende på alle bånd, både over og under 30MHz med udgangseffekt på max 1KW (ja, der står faktisk 1000W!), er det ikke dén, der sætter begrænsningen, mere det faktum at jeg desværre ikke har fået opsat nogle anstændige antenner til båndene under 144MHz endnu - en mangel jeg regner med at få rettet op på inden vinteren sætter ind.

Som det ser ud lige i øjeblikket, har jeg kun mulighed for at dække et begrænset område (ca. Jylland) på 144MHz (2 m.) og 430MHz (70 cm.), selvom min station giver mig langt større muligheder. Her er det desværre mine antenner der sætter begrænsningen.
Når antenneforholdnene bliver lidt bedre regner jeg med at blive QRV på VHF/UHF (6 m., 2 m., 70 cm. og 23 cm.) og alle HF-båndene (160 m.,  80 m.,  40 m.,  30 m.,  20 m.,  17 m.,  15 m.,  12 m. og  10 m.).

Jeg vil snarest muligt fortsætte skriblerierne med lidt om, hvad hobbyen giver af muligheder og hvilke forudsætninger der kræves. Hold godt øje, da det er blevet stedse lettere at få adgang til phone-trafik på især VHF.
Der vil naturligvis også blive en side med links til diverse interessante sites.

De tre største mærker (Kenwood, Icom og Yaesu) repræsenteres i Danmark af:
Norad (Icom & Kenwood)
Betafon (Yaesu)

Der ud over findes en række mindre (ikke ringere) forhandlere:
Der er RF-Connectionnord for Århus, og MW Electronic i Hanstholm.

Og så er der naturligvis også et forum for handel med brugt radiogrej.

Her er link til hovedafdelingen af EDR (Eksperimenterende Danske Radioamatører).
Og Silkeborg lokalafdeling OZ7SAC

80m:
EDR udsender bulletin på 3700 kHz +/- den 1. søndag i måneden klokken 12.10.
Første søndag i måneden holder EDR aktivitetstest kl. 8.45-9.44 UTC for CW og 10.00-10.59 UTC for SSB samt anden søndag i måneden for SSTV.
Her ud over kan man deltage i teknisk debat i "Teknikkassen" på 3727 kHz hver lørdag kl. 16.00.
10m:
EDR afholder aktivitetstest første onsdag i måneden. CW: 17.00-17.45 UTC, SSB: 18.00-18.45 UTC og FM: 19.00-19.45 UTC.
6m:
EDR afholder aktivitetstest fjerde tirsdag i måneden kl. 19-23 dansk tid.

Diverse radioamatør-links
QRV-guide for radioamatører
Föreningen Sveriges Sändareamatörer
ARRL (American Radio Relay League)
IARU (International Amateur Radio Union)
AMSAT (AMateur SATellites)
Amateur Radio Related Web Sites
Diverse programmer
Side med alle europæiske repeatere
Interessante observationer for radioamatører:

Oversigt over Aurora Borealis - NordLys.

Solaktivitet er lige nu: Status
Det geomagnetiske felt er: Status
Kilde: Majestic Research